Fiske

Fiskarna

Vad du kan fånga

När du kommer ut till Örvartjärnen finns det gott om regnbåge i sjön, samt öring som också är isatta – med storlek upp till 3 kg.

Från senhösten kommer det även finnas röding.

Sjön

Örvartjärnen

en idyllisk och plats, och ovanpå det så är vår sjö enkel att ta sig till.